Toelichting op de theorie-eisen

 1. Knopen en steken
  Knopen en hun toepassing: Halve steek, slipsteek, achtknoop.
 2. Surftermen
  Kunnen aangeven wat bedoeld wordt met minimaal 10 van de volgende termen: oploeven,
  afvallen, overstag, gijp, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind,
  basishouding, vaarhouding, loef, lij, hogerwal, lagerwal, bakboord, stuurboord, over bakboord
  varen, over stuurboord varen, opkruisen, hoogte winnen, verlijeren, choppy, gusty, hang loose.
 3. Onderdelen
  Minimaal 10 onderdelen van de surfplank kunnen benoemen:
  Zeil: voorlijk, achterlijk, bovenlijk, onderlijk, tophoek, halshoek, schoothoek (clew), zeillatten,
  zeillatspanner, mastslurf, neerhaler, uithaler.
  Board: nose, tail, vin, zwaardkast, mastrail, baseplate, zwaard.
  Mast en giek: mastvoet, mastverlenger, diabolo, masttop, ophaalkoord, snelkoppeling,
 4. Veiligheid en omgeving
  Materiaal: kunnen controleren of board en tuig veilig zijn voor gebruik.
  Surfkleding: drijfvest, wetsuit, surfschoenen.
  Weersomstandigheid: zonverbranding, zonnesteek en onderkoeling.
  Blessures voorkomen: warming up en cooling down.
  Noodgevallen: bij je board blijven en desnoods het zeil loskoppelen.
  Omgeving: vaarroutes, andere watersporters/recreanten, bodem, natuur niet belasten.
  Weerbericht interpreteren: de wind, plotselinge weersomslagen en zon.
 5. Reglementen
  De volgende vaar- en uitwijkregels in de juiste volgorde (van belangrijkheid) kennen en
  kunnen toepassen:
  Art. 1.04, 1.05 Goed zeemanschap
  Art. 6.03 lid 5 Koers en snelheid behouden
  Art. 6.04 lid 6, 6.17 lid
  6a
  Stuurboord wijkt voor bakboord
  Art. 6.17 lid 6b Loef wijkt voor lij
  Art. 6.10 Oplopers zijn uitwijkers
  Art. 1.01 lid A 15 zeilschip
  Art. 1.01 lid A 16 zeilplank
  Art. 6.01 lid 1d Kruisende koersen
  Art. 6.01 lid 1a Tegengestelde koersen
  Art. 6.01 lid 1b Oplopen
 6. Materiaal en onderhoud
  Kennis hebben van goede omgang met het materiaal. Basiskennis van beginnermateriaal. Nut
  van het volume en de breedte van een plank kennen.