PRIVACY STATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Vannoord.nu (De Helpende Hand)  kan persoonsgegevens over u registreren, omdat u gebruik maakt van de diensten van Vannoord.nu.

Vannoord.nu kan de volgende persoonsgegevens registreren:
– Uw voorletters- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Uw Amstelring lidmaatschapsnummer

WAAROM VANNOORD.NU GEGEVENS NODIG HEEFT
Vannoord.nu gebruikt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) een factuur te kunnen sturen.

HOE LANG VANNOORD.NU GEGEVENS BEWAART
Vannoord.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en/of indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Vannoord.nu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst aan u en dit alleen na dit met u te hebben besproken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar;

Vannoord.nu
Ringvaartzijde 25
1431 CL Aalsmeer

Vannoord.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Vannoord.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Vannoord.nu is als volgt te bereiken:

Vannoord.nu
Ringvaartzijde 25
1431 CL Aalsmeer

Telefoon 06-53429004
Email: paul@dehelpendehand.net
KvK nummer Amsterdam 75217228